Revisor 2015 – 2016

Revisor 2015 - 2016   Vedtatt på årsmøtet april 2015