Revisor 2015 – 2016

Revisor 2015 – 2016

 

Vedtatt på årsmøtet april 2015