Årsmøte 2020

Innkalling til ordinært årsmøte 2020

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Skyttaputten Huseierforening.

Grunnet Covid-19 situasjonen vil årets generalforsamling gjennomføres utendørs med en forenklet saksgjennomgang. Dette betyr at dersom noen har innsigelser eller kommentarer til saker bes dette sendes inn skriftlig på forhånd,slik at dette kan svares ut i forkant. Det vil ikke bli behandlet saker utover saksliste i innkalling.

 Årsmøtet finner sted mandag 05.05.18 kl 19.00 på tunet til Porsveien 22-52.

Vi oppfordrer alle beboere til å komme på årsmøte og bruke sin stemme.

Frist for innkommende saker er 29.04.17. Disse sendes til SHF epostadresse leder@skyttaputtenhf.info

Innkalling til ordinært årsmøte 2020

Foreløpig saksliste 2020

Styrets årsberetning 2019

Regnskap 2019

Balanse 2019

SHF-revisjonsberetning 2019

Budsjett 2020 Skyttaputten Huseierforening

Valg - Valgkomiteens innstilling blir fremlsagt på årsmøte

Årsmøteprotokoll 2020